משרות - Hunter HRMS lev facesite
rafael

משרות חמות

 
 

עובד אחזקה

 חשמלאי ואיש תחזוקה

ביצוע עבודות חשמל וכן עבודות שוטפות בתחום האחזקה וביניהן: טיפול בצנרת, תיקון סתימות, החלפת ברזים, תיקון תריסים, עבודות חשמל, תיקון דלתות, ועוד'
מיקום המשרה: קמפוס לב
היקף המשרה: 100% (ימים א-ה, לעיתים כוננות שישי/לילות)

מזכיר/ה אקדמי/ת ונציג/ת הקמפוס במבח"ר - החלפה לחל"ד

החלפה לחל"ד - 80% משרה
אחריות בתחום מזכירות אקדמית: 
• טיפול שוטף בציונים 
• מענה למרצים 
• ביטולים ושינויים במערכת 
• זימון מרצים אורחים 
• צילומים/ציוד למרצים 
• זימון מרצים וסטודנטים לפגישות עם ראש הקמפוס 
• שיבוץ כיתות לימוד 
• ארגון ימי עיון ובריאות בקמפוס 
• תפעול חדר סימולציה 
אחריות בתחום מזכירות תלמידים: 
• קליטת סטודנטיות חדשות- כניסה לכיתות והסברים 
אחריות בתחום בחינות: 
• סיור ופיקוח בכתות הבחינה 
כל מטלה נוספת שתוטל על ידי ע"י המנהל הישיר או מי מטעמו 
נציגת הדיקן בקמפוס מבח"ר 
מנהל ישיר: הרב חיים אלישביץ- דיקן הסטודנטים במ. אקדמי לב 
• טיפול בנושא מניעת נשירה (מעקב, שיחות טיפול) 
• ריכוז נושא מלגות ורווחה 
• ריכוז הטיפול של מרכז התמיכה והייעוץ (איתור, הפניה, קישור וסדנאות). 
• קידום וביצוע של הפעילות החברתית. 
• טיפול בתגבורים ושיעורי עזר 
• כל מטלה אחרת תחת תחום אחריותו של הדיקן.

מזכיר/ה למכינה - החלפה לחל"ד

החלפה לחל"ד

ריכוז כספים והנפקת חשבוניות מול - ות"ת, משרד הביטחון, חשבונות תלמידים
קבלת קהל, מענק אישורים שונים לתלמידים וכרטיסי סטודנט
מענה טלפוני לתלמידים, בוגרים ומתעניינים
ריכוז קליטה/ נשירת תלמידים
הסדרת מעמד התלמידים מול ות"ת/משרד הביטחון
ריכוז תוצאות ועדות המלגות ומעקב אחרי ביצועם
טיפול בערעורים מול הקרן
ריכוז מידע ורישום במכינה
העברת נתונים ללמ"ס, ות"ת ועוד...
   ניהול קשרים עם מכינות אחרות בעניינים שונים כגון מעבר סטודנטים אלינו ולהיפך
   ריכוז בחינות מימ"ד
  קיום בחינות תי"ל
  הזמנת משגיחים ודיווח על עבודתם

נציג/ת מידע ורישום

1. טיפול ומתן מידע לפונים – במייל, בטלפון, באפליקציית ZOOM ופרונטלית

2. מתן יעוץ לימודי למתעניינים
3. טיפול ברישום של מועמדים ומתקבלים למרכז האקדמי לב
4. סיוע בכתיבת והפקת חוברות מידע ופרסומים
5. תיאום ראיונות למועמדים
6. השתתפות בימים פתוחים ובירידי לימודים

מנהל/ת מרכז תמיכה וייעוץ 80% משרה

ניהול של מרכז תמיכה וייעוץ אחריות כוללת על תחום התמיכה והייעוץ לסטודנטים, לרבות תקציב מרכז התמיכה והייעוץ, מתן השירות וניהול העובדים.

 
משימות שוטפות:
 
ניהול המדור: בניית תכנית עבודה למרכז, בניית והגדרת תהליכי עבודה
 
ניהול עובדים, ניהול תקציב ומתן שירות
 
מענה לסטודנטים כולל מעקב וסיוע לימודי וכלכלי
 
בקרה על ביצוע הייעוץ לסטודנטים
 
אחריות על פיתוח מערכת הזנת ההתאמות המומלצות למערכת
 
אחריות על יישום התאמות בתקופות המבחנים.
 
אחריות על יישום זכויות הנגישות.
 
קשר שוטף עם המחלקות האקדמיות ראשי החוגים ושאר גורמי הפנים לפי הצורך.
 
השתתפות בוועדות השונות בנוגע לסטודנטים המותאמים.